Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:24.08.2016
Område ID56213
Undersøkt av:Oslo By Steinerskole (2016)
kart
UTM 6652520 nord, 261126 øst, sone 33