Kommune:Lillestrøm, Viken
Områdetype:skog
Opprettet:25.06.2016
Beskrivelse:
Område mellom fylkesvei 170 ("Kompveien") og skytebane. Blandingsskog med åpne områder. En god del lav blomstervegetasjon på disse områdene.
Område ID56094
Undersøkt av:Hans Brubak (2016)