Kommune:Oslo
Områdetype:skolebygning‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:09.06.2016
Område ID56003
Undersøkt av:Askim videregående skole (2016)
kart
UTM 6652702 nord, 260736 øst, sone 33