Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:09.06.2016
Beskrivelse:
Rundt Blindern UiO
Område ID56001
Undersøkt av:Blindern videregående skole (2016)
kart
UTM 6652524 nord, 260738 øst, sone 33