Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:09.06.2016
Område ID56000
Undersøkt av:Naturfagsenteret (2016-2019)
kart
UTM 6652709 nord, 260681 øst, sone 33