Kommune:Oslo
Områdetype:skolebygning
Opprettet:09.06.2016
Område ID55999
Undersøkt av:Blindern videregående skole (2016)
kart
UTM 6653517 nord, 261443 øst, sone 33