Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:05.06.2016
Beskrivelse:
Tett med planter i veikanten.
Område ID55971
Undersøkt av:Kristelig gymnasium/Ungdomsskole (2016)
kart
UTM 6652520 nord, 261126 øst, sone 33