Kommune:Oslo
Områdetype:skog
Opprettet:04.06.2016
Beskrivelse:
Barskog, løvskog og små vann
Område ID55963
Undersøkt av:Kristelig gymnasium/Ungdomsskole (2016)
kart
UTM 6646382 nord, 264558 øst, sone 33