Kommune:Bærum, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:05.02.2016
Beskrivelse:
Småhusbebyggelse med trær og grønne friområder samt haver.
Område ID55308
Undersøkt av:Tom Danielsen (2016)
kart
UTM 6653279 nord, 255455 øst, sone 33