Kommune:Lillehammer, Oppland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:02.02.2016
Beskrivelse:
Boligområde Nordre Ål
Område ID54912
Undersøkt av:Kjell Olav Clausen (2016)
kart
UTM 6786490 nord, 254557 øst, sone 33