Kommune:Eidskog, Innlandet
Områdetype:elv/bekk‚ skog
Opprettet:31.01.2016
Beskrivelse:
Området består av dyrkbar mark med nær tilknytning til skogsområder..
Område ID54422
Undersøkt av:Odd-Erik Fagernes (2016)