Kommune:Bærum, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:31.01.2016
Beskrivelse:
Tettbebyggelse - eneboliger og rekkehus - grenser til jordbruk - skole - sykehjem/omsorgsboliger -golfbane- store friarealer
Område ID53830
Undersøkt av:Jørn Eskeland (2016)
kart
UTM 6653800 nord, 255731 øst, sone 33