Kommune:Bærum, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:31.01.2016
Beskrivelse:
Tettbebyggelse - eneboliger og rekkehus - grenser til jordbruk - skole - sykehjem/omsorgsboliger -golfbane- store friarealer
Område ID53830
Undersøkt av:Jørn Eskeland (2016)