Kommune:Sandefjord, Vestfold og Telemark
Områdetype:skog
Opprettet:10.07.2015
Beskrivelse:
Asfaltert vei med kantvegetasjon og blandingsskog samt granskog langs dyrket mark og lite bekkedrag.
Område ID52265
Undersøkt av:Øyvind Stickler (2015)