Kommune:Sykkylven, Møre og Romsdal
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ myr
Opprettet:10.06.2015
Beskrivelse:
Området ligg langs Vikeelva aust for Vik skule. Det er lite sol på denne sida av elva, og vegetasjonen er prega av svært fuktig skogsterreng med innslag av myr.
Område ID52145
Undersøkt av:Stiftinga Sunnmøre Museum, avd. Sykkylven Naturhistoriske Museum (2015)
kart
UTM 6944375 nord, 65761 øst, sone 33