Kommune:Alta, Finnmark
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:07.06.2015
Beskrivelse:
Hestehov blomster på elvebredden ved Altaelva 08.05.2015
Område ID52105
Undersøkt av:Margareth Svendsen (2015)
kart
UTM 7778639 nord, 818287 øst, sone 33