Kommune:Røyken, Buskerud
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:06.05.2015
Beskrivelse:
Barnehagene nærmiljøskog. Blandingsskog med både løv-og barskog Bøbekken renner gjennom området
Område ID51913
Undersøkt av:Sydskogen barnehage (2015)
kart
UTM 6633569 nord, 244703 øst, sone 33