Kommune:Trondheim, Sør-Trøndelag
Områdetype:skolebygning
Opprettet:21.04.2015
Område ID51846
Undersøkt av:bymarka naturbarnehager (2015)
kart
UTM 7039308 nord, 267599 øst, sone 33