Kommune:Ski, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:25.04.2005
Beskrivelse:
skolens uteområde og lokalmijøet rundt
Område ID5041
Undersøkt av:Kråkstad skole (2005, 2009-2010, 2012-2013, 2017)
kart
UTM 6617030 nord, 606143 øst, sone 32