Kommune:Drammen, Buskerud
Områdetype:skog
Opprettet:02.09.2014
Beskrivelse:
Steinrøys med plantet skog, mest edelløvtrær
Område ID44215
Undersøkt av:Øren skole (2014)