Kommune:Ål, Viken
Områdetype:fjell
Opprettet:15.06.2014
Beskrivelse:
Fjelltopp med lyng, lav, mose- og grasarter.
Myrlendt ca 500 meter fra obersvasjonssted.
Område ID43907
Undersøkt av:Wenke Kolstad (2014)