Kommune:Larvik, Vestfold
Områdetype:kyst
Opprettet:08.06.2014
Beskrivelse:
Består av tre små holmer øst for Arøya i Langangsfjorden.
Område ID43877
Undersøkt av:Charlotte Bakke (2014, 2016)
kart
UTM 6552685 nord, 201451 øst, sone 33