Kommune:Bergen, Hordaland
Områdetype:kyst‚ brakkvann
Opprettet:26.05.2014
Beskrivelse:
Meget beskyttet lokalitet, liten utskiftning av vannet, litt tilførsel av ferskvann, varmere enn gjennomsnittet for området.
Område ID43814
Undersøkt av:Sandgotna skole (1998, 2014-2019)
kart
UTM 6730088 nord, -40703 øst, sone 33