Kommune:Haugesund, Rogaland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:15.04.2014
Beskrivelse:
Bebygd område ved Tittelsnesvegen/Steinsnesvegen
Område ID43619
Undersøkt av:Charlotte Bakke (2014, 2016-2018)
kart
UTM 6628417 nord, -51038 øst, sone 33