Kommune:Storfjord, Troms
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:03.02.2014
Beskrivelse:
Spredt bebygd området vest av Skibotnelva. Omgitt av furuskog.
Område ID43373
Undersøkt av:Svein Eriksen (2014-2015)
kart
UTM 7704158 nord, 707027 øst, sone 33