Kommune:Fredrikstad, Viken
Områdetype:elv/bekk‚ kyst‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:31.01.2014
Beskrivelse:
Småhusbebyggelse, en del høye trær som eik, furu, tuja, gran, osp.Kort avstand til Glomma, med vernet område.
Område ID43227
Undersøkt av:Sølvi Ween (2013-2015)