Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:26.01.2014
Område ID42690
Undersøkt av:Janne Gangstad (2014)
kart
UTM 6646048 nord, 265892 øst, sone 33