Kommune:Hammerfest, Finnmark
Områdetype:myr
Opprettet:20.09.2013
Beskrivelse:
Et vann i myrområde, ca 50x50m. Dybde noe usikkert, men på det dypeste ser vi ikke bunnen.
Vannet har ikke, etter det jeg har sett, noe navn. Ligger mellom Rumpetrollvannet og Langvannet.
Område ID41505
Undersøkt av:Elvetun skole (2013)
kart
UTM 7861659 nord, 821261 øst, sone 33