Kommune:Vestby, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:18.09.2013
Beskrivelse:
Liten dam i nærmiljøet, i randsonen av boligfelt
Område ID41493
Undersøkt av:Son skole (2013)