Kommune:Vestby, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:18.09.2013
Beskrivelse:
Liten dam i nærmiljøet, i randsonen av boligfelt
Område ID41493
Undersøkt av:Son skole (2013)
kart
UTM 6606131 nord, 257377 øst, sone 33