Kommune:Åsnes, Innlandet
Områdetype:innsjø‚ kulturlandskap
Opprettet:13.09.2013
Beskrivelse:
Dam beliggende rett ved fylkesvei 455. Inntil dammen er det en tomt med et bolighus.Rundt resten av dammen er det skog og veikant.
Område ID41454
Undersøkt av:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud (2013)