Kommune:Orkland, Trøndelag
Områdetype:innsjø‚ skog‚ myr
Opprettet:04.09.2013
Beskrivelse:
Området består av blandingsskog dominert av gran. En del myrlendt terreng.
Område ID41405
Undersøkt av:Aa skole (1984, 2013)