Kommune:Aremark, Viken
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ myr
Opprettet:15.07.2013
Beskrivelse:
Opprinnelig seter som nå drives som helgeåpen kafe med turgåere som klientell. Ligger ved et tjern inne i blandingsskog.
Område ID41240
Undersøkt av:Ivar Stormo (2013, 2015-2016, 2019)