Kommune:Oslo
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk
Opprettet:17.06.2013
Beskrivelse:
Lutvann var tidligere en del av vassdraget for drikkevannskilde i Oslo. Nå er vannet mest kjent for Lutvann leir, militærest etterretningstjeneste.
Område ID41154
Undersøkt av:Olav Julsrud (2013)
kart
UTM 6649417 nord, 269806 øst, sone 33