Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:kyst
Opprettet:29.05.2013
Beskrivelse:
Strandsone med fjære ute på Ladehalvøya.
Område ID41021
Undersøkt av:Blussuvoll skole (2013)