Kommune:Trondheim, Sør-Trøndelag
Områdetype:kyst
Opprettet:29.05.2013
Beskrivelse:
Strandsone med fjære ute på Ladehalvøya.
Område ID41021
Undersøkt av:Blussuvoll skole (2013)
kart
UTM 7043930 nord, 272431 øst, sone 33