Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ skog‚ myr
Opprettet:29.05.2013
Beskrivelse:
Området består av blandingsskog og enkelte myrområder. I tilegg er det noen små tjern/ dammer.
Område ID41014
Undersøkt av:Blussuvoll skole (2013, 2018)