Kommune:Bergen, Vestland
Områdetype:skolebygning‚ skog‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:15.05.2013
Beskrivelse:
Området gjelder rundt fotballbanen og tilstøtende stisystem sørvest og sørøst. Blandingsskog, men dominerende barskog.
Område ID40952
Undersøkt av:Alvøen skole (2013, 2015)