Kommune:Indre Fosen, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:27.01.2013
Beskrivelse:
Utkanten av byggefelt. Har vei på østsiden og skog/utmark mot vest.
Område ID37987
Undersøkt av:Roger Vekve (2013, 2015)