Kommune:Larvik, Vestfold og Telemark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:26.01.2013
Beskrivelse:
Foringsplassen ligger i hage like ved hus. Hagen grenser til blandinsskog og innmarksbeite.
Område ID37755
Undersøkt av:Harald Heggernes (2013)