Kommune:Fredrikstad, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:26.01.2013
Beskrivelse:
Villabebyggelse fra søttitallet i romslige hager ved utløpet av Glomma, omgitt av kyst, fattig blandingsskog og landbruk.
Område ID37463
Undersøkt av:Eldfrid Lundestad (2013-2014)