Kommune:Aure, Møre og Romsdal
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:25.01.2013
Beskrivelse:
Bor i enebolig i spredt bebyggelse på Vingsnes. Ca 500 meter til Nordvågen. Ny snauhogst av stormskadet planta granskog i lia ovenfor bebyggelsen.
Vi har etablert to foringsplasser på tomta vår. De vanligste besøkende på foringsplassene er kjøttmeis, blåmeis, svartmeis, granmeis og spettmeis. Av og til noen dompapp. (Jeg kaller disse fargeklattene snøvarslere for det er en sammenheng mellom deres besøk og nedbør i form av snø!) Vi har også flittig besøk av svarttrost (3-5 stk). En gjerdesmett har også tilhold her, samt en rødstrupe. Den siste har vært med jamne mellomrom de siste par-tre vintrene. Gjerdesmetten hekker antakelig i nærheten av huset her om sommeren, for da ser jeg hele familien. Jeg er spesielt svak for sistnevnte, ettersom den virker så tillitsfull og "troskyldig".
Rødstrupen ser ut til å være helt alene. - Det er jamn tilgang av mat hos oss, og det ser ut til å dempe aggresjonsnivået blant gjestene. Det er lite slåssing å se.
Område ID36653
Undersøkt av:Grethe Henriksø (2013)
kart
UTM 7031213 nord, 164562 øst, sone 33