Kommune:Bergen, Vestland
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:14.10.2004
Beskrivelse:
Ortunvannet er svært nærings-
rikt-gror mer og mer til.
Område ID3605
Undersøkt av:Sælen Oppveksttun avd skole (2004-2005, 2012-2013, 2015-2016)