Kommune:Trondheim, Sør-Trøndelag
Områdetype:skolebygning
Opprettet:09.10.2012
Område ID36033
Undersøkt av:Charlottenlund videregående skole (2011, 2015)
kart
UTM 7040296 nord, 274825 øst, sone 33