Kommune:Salangen, Troms
Områdetype:skog
Opprettet:31.05.2012
Beskrivelse:
Skog på brakklagt tidligere slåttemark.
Område ID35405
Undersøkt av:Otto Løkse (2012)