Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Lengde (m):100
Areal (m²):10 000
Landskapstype:Lite påvirket naturområde
Opprettet:19.09.2004
Beskrivelse:
Skolens nærmeste område er naturlig vegetasjon. Blandingsskog på høytliggende kolle. Under vegetasjon er det fjellgrunn.
Område ID3531
Undersøkt av:Stasjonsfjellet skole (2004, 2011-2012)
kart
UTM 6647317 nord, 607462 øst, sone 32