Kommune:Kongsvinger, Innlandet
Områdetype:innsjø‚ skog
Lengde (m):70
Areal (m²):2 662
Opprettet:02.08.2011
Beskrivelse:
Dyrket mark. Hvete. Grøftekant og i grense til skogen
Område ID31692
Undersøkt av:Renate Kristiansen (2011)