Kommune:Lørenskog, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:14.07.2011
Beskrivelse:
Området består av både barskog, knauser, grus, gressplen og myr.
Område ID31641
Undersøkt av:Eva Brekke (2011)