Kommune:Øygarden, Vestland
Områdetype:kyst
Opprettet:10.04.2011
Beskrivelse:
Lynghei og bart berg helt ut mot Nordsjøen
Område ID31281
Undersøkt av:Frede Thorsheim (2011, 2013, 2015, 2019)