Kommune:Halden, Østfold
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:09.02.2011
Beskrivelse:
Boligfelt opparbeidet på 1970-tallet. Ligger mellom jordbruksområde, tettbygd strøk og barskog.
Område ID30963
Undersøkt av:Anita Vold (2011)
kart
UTM 6557656 nord, 634337 øst, sone 32