Kommune:Tokke, Telemark
Områdetype:skog
Opprettet:03.08.2010
Beskrivelse:
Solvendt fjellskråning med blandingsskog og rik blomsterflora.
Område ID26389
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2010-2012)
kart
UTM 6590411 nord, 444981 øst, sone 32