Kommune:Sandefjord, Vestfold og Telemark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Lengde (m):60
Areal (m²):2 000
Opprettet:13.07.2010
Beskrivelse:
Naturtomt/hage med mindre dam/sump nær nordsiden av hus. Blandingskog med fjellrabber, kratt og lyng på SV siden av tomt. Nabohage og asfaltvei på NØ siden. Spredt bebygd område. Plen, plant fjellparti og store/små prydbusker på tomt.
Område ID26314
Undersøkt av:Øyvind Stickler (1989-1991, 1994-1996, 2006, 2010-2012, 2014-2015, 2018-2019)