Kommune:Gol, Buskerud
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:25.05.2010
Beskrivelse:
Nedlagt husmannsplass med gressmark omkranset av frodig blandingsskog-
Område ID25952
Undersøkt av:Gol skule (2010)
kart
UTM 6729843 nord, 496873 øst, sone 32